Szkoła Podstawowa nr 2 w Libiążu
 
 
Strona główna arrow Świetlica
ŚWIETLICA

Rok szkolny 2014/2015

Opiekun
mgr Kinga Baluś
Godziny otwarcia:

od 6.50 do 15.30

Oprócz nauczyciela głównego na świetlicy sprawuje opiekę nad uczniami pani mgr Joanna Bigaj.

Dyżury innych nauczycieli na świetlicyRok szkolny 2012/2013

Opiekun
mgr Iwona Dombek
Godziny otwarcia:

od 6.50 do 15.30

Oprócz nauczyciela głównego na świetlicy sprawuje opiekę nad uczniami pani Joanna Bigaj.

Dyżury innych nauczycieli na świetlicy

1.mgr M.Jezierska- poniedziałek 6.50
2. mgr J.Bigaj- wtorek 6.50
3.mgr M.Grabowska- wtorek 7.45
4.mgr A. Richert- środa 6.50
5.mgr K.Ślęczkowska-środa 7.45
6.mgr A.Dworak - czwartek 6.50
7.mgr D. Kowalska- czwartek 7.45
8. mgr I Dombek- czwartek 8.45
9. mgr M.Ochwat- czwartek 15.00

Rok szkolny 2010/2011
Opiekun główny
mgr Iwona Dombek
Godziny otwarcia:

od 7.00 do 15.00

Oprócz nauczyciela głównego na świetlicy sprawują opiekę nad uczniami wszyscy pozostali nauczyciele w wymiarze 1 godziny tygodniowo.Rok szkolny 2009/2010
Opiekun
mgr Iwona Dombek


Image

Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK od 7.00 do 15.30
WTOREK - od 7.00 do 15.00
ŚRODA - od 7.00 do 15.00
CZWARTEK - od 7.00 do 15.00
PIĄTEK - od 7.00 do 15.00


Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom
zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej im wszechstronny rozwój oraz rozwijanie zamiłowań i zainteresowań.
Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają do dyspozycji
bardzo dobrze rozwinięte zaplecze dydaktyczne, jak również szeroki wachlarz zajęć, w tym zajęcia rekreacyjno-sportowe,
kulturalno-rozrywkowe, plastyczno-techniczne oraz użyteczne.
Zajęcia odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze,
co pozwala na lepsze zrozumienie w grupie oraz ułatwia współpracę.

Założenia organizacyjne świetlicy szkolnej:
1. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie dojeżdżający, czekający na obiad
2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne.
3. Opieką wychowawczą objęci są uczniowie, którzy czekają na rodziców, opiekunów lub rodzeństwo.

Warunki korzystania ze świetlicy:
Wychowankowie powinni:
1.Regularnie uczestniczyć w zajęciach przed lub po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć.
2.Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.
3.Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
4.Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Uwaga!
Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – opiekuna świetlicy,
Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY
Proszę o przyjęcie ......ucz. kl .... do świetlicy.
Dziecko będzie przebywało w świetlicy w dniach i godzinach:
poniedziałek od ……………do………
wtorek od………….. do………
środa od ………… do………
Czwartek od ……….. do......
piątek od .......... do ……..
Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez
.......................................

1. Dane dziecka:
- data urodzenia
....................................
- adres zamieszkania i telefon
...........................................
- miejsce urodzenia
......................
2. Uwagi, prośby rodziców – opiekunów
.....................................
......................................
3. Rodzice, opiekunowie (imiona i nazwiska)
..................................
..................................
4. Rodzeństwo, które może odbierać dziecko (imię i nazwisko)
..................................
..................................
Data.............................
Podpis rodzica, opiekuna
. ..........................
 
     
Godło Polski
6 - latki w szkole
Menu główne
Strona główna
100-lecie szkoły
Złóż życzenia Szkole
Wykaz podręczników
Dzwonki w szkole
Rekrutacja
Jesteś za granicą-Pamiętaj o szkole!
Świetlica
Koła zainteresowań
Zajęcia dodatkowe
Pedagog
Biblioteka
Napisz do nas
Galeria zdjęć
Plan lekcji.Klasy 1-3
Plan lekcji. Klasy 4-6
Ludzie
Dyrekcja
Nauczyciele
Sekretariat
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Podziękowania dla rodziców
Szkoła
Nasze lokum
Nasz patron
Historia szkoly
Kalendarium Szkoły
Sukcesy sportowe
Osiągnięcia uczniów
Twórczość uczniów
Nasza szkoła
Dokumenty
Statut
Biuletyn informacyjny
Misja szkoły
Certyfikaty
Administrator
Statystyka
odwiedzających: 164516
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
Projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych
Klub Bezpiecznego Puchatka
Fundacja Mleko dla Szkół
Radosna Szkoła
Europejski Fundusz Społeczny
EFS

Otrzymaliśmy komputery ze środków EFS.
infor-mat